fbpx
baigiamasis darbas

Ne paslaptis, kad būsimieji studentai svajoja apie sėkmingas studijas ir dar sėkmingesnę gyvenimo karjerą. Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, kiekvienam privalu studijas pradėti pilnu pajėgumu. Tai yra gauti žinias, įsisavinti ir panaudoti jas studijų užbaigimui. Bet stresuojantiems naudinga žinoti, kad sunkiau yra tiems, kurie į mokslus žiūri aplaidžiai galvodami, kad ir jiems turėtų sektis ir nieko nedarant. Taip nėra, kiekvienam studentui teks rašyti įvairius mokslinius darbus, tobulinti savo žinias ir ar įsisavino jas įrodyti parašant baigiamąjį darbą. Baigiamojo darbo rašymas ir yra visų žinių perteikimas viename darbe, kurias dar bus privalu ir apginti. Pasidomėję baigiamojo darbo reikalavimais sužinosite ir visą darbo struktūrą, kuri darbe dėstoma atskiromis dalimis. Todėl itin svarbu su tomis bakalauro dalimis susipažinti, nes rašant darbą dalimis procesas vyks kur kas lengviau ir darbe nukrypus į šoną nuo temos bus nesudėtinga grįžti prie tam tikros dalies pradžios.

Darbo pradžia, kaip ir knygos, pradedamos nuo viršelio – titulinio. Kai kurie studentai net juokauja, kad ši baigiamojo darbo rašymo dalis yra pati lengviausia. Bet nesilaikant aukštojo mokslo metodinių nurodymų, klaidų ir čia pridaro ne vienas studentas.

Sekdami nurodymus darbui studentai pereina prie darbo santraukos. Ji taip pat yra viena iš baigiamųjų darbų dalių. Ši dalis nėra didelė ir sudėtinga, pagal reikalavimus sužinosite ir jos apimtį, kad pakanka vos keliolikos sakinių ir ši dalis bus baigta. Tik atmintina, kad šios dalies parašyti ir sudėlioti nepavyks, jei nebūsite parašę viso baigiamojo darbo. Kai darbo vadovas Jums patvirtins, kad darbas yra geras arba labai geras, tik trūksta santraukos. Viso darbo mintys bei uždavinius teks perteikti trumpoje santraukoje, kurią privalėsite išversti ir į anglų kalbą.

Suprantama, kad nėra tokio darbo, kuris neturėtų turinio. Turinys yra pagrindinė dalis, kurioje galima sužinoti apie darbo struktūrą ir susirasti darbe pateiktą informaciją ar išvadas. Sudarius darbo turinį ir jį suderinus bei patvirtinus su darbą kuruojančiu vadovu, juo remiantis prasideda ir pats darbo rašymas. Pradžioje turinys neturi surašytų puslapių prie tam tikros konkrečios temos, nes prieš rašant studentams būtų gan sudėtinga nuspėti puslapius, kuriuose atsidurs aptarimui pasirinktos konkrečios temos dalys. Reikėtų paminėti, kad kai kurie studentai, darbo turinį vadina kaip darbo projektu. Neturint turinio neįmanoma parašyti ir darbo.

Metodiniuose baigiamojo darbo rašymo nurodymuose sužinosite, kad jame privalo būti ir įvadas. Tai pagrindinė ir įžanginė darbo dalis, kurios apimtis apibrėžia metodoliginiai nurodymai ir siekiai ,įvairiai, nuo 1,5 puslapio. Įvade yra reikalaujama paliesti darbo tematiką, privalu iškelti jo tikslus, sudėlioti uždavinius, kuriais bus siekiamas tikslas darbe, aprašyti objektą, taip pristatant apie ką bus kalbama pačio darbo eigoje. Jei tiksliai laikysitės savo mokslo įstaigos metodinių nurodymų ir konsultuositės su savo darbo vadovu pagal tikslų grafiką, ši, pradžioje atrodanti sudėtinga darbo rašymo dalis, bus įveikta ženkliai lengviau ir kokybiškai.

Su darbo vadovu sutarę dėl įvado tinkamumo galėsite pereiti prie kitos darbo dalies, tai yra teorinis temos pateikimas, arba kitaip, teorinės dalies. Naudodamiesi gausiais informaciniais šaltiniais, pasiremdami įvairiomis ataskaitomis, duomenų bazėmis ir komentarais bei knygomis bibliotekose. Labai svarbu studentams panaudoti privalomą informacinių šaltinių kiekį darbuose. Jis skiriasi, todėl visą informaciją rasite metodiniuose nurodymuose, kurių privalu laikytis. Tam, kad nepasiklystumėte šaltinių gausoje ir jų klausimuose dėl jų pateikimo. Šiais ir kitais klausimais galite konsultuotis su savo darbo vadovu. Jis yra tas asmuo, Jūsų „kelrodė žvaigždė“, kuri padės pasirinkti tinkamą kelią bei patikimus šaltinius bakalaurinio darbo teorinės dalies rašymui.

Kaip sako daugelis dėstytojų, po teorijos įsisavinimo privalu tai įgyvendinti ir praktiškai. Todėl kita ne ką mažiau svarbi rašomojo darbo dalis yra praktinė. Priklausomai nuo studijuojamo dalyko, praktinė dalis gali būti ilgesnė už teorinę arba atvirkščiai, trumpesnė. Tai yra Jūsų teorinės darbo dalies perteikimas bei panaudojimas praktiškai, kai atliekiama analizė ir įvairūs skaičiavimai. Tikslų įgyvendinimui darbe, kuriuos išsikėlėte pradžioje įvade, praktinėje dalyje privaloma pateikti diagramomis ir įvairiais skaičiavimais. Suprantama, kad skaičiai nėra sugalvojami, juos privaloma paimti iš tų pačių šaltinių, kuriais bandysite remtis rašydami darbą.

Atlikus paskaičiavimus ir padarius analizę galima daryti ir išvadas. Darbo išvados yra viso Jūsų darbo apibendrinamoji dalis, kurioje paminėsite skaičius, įvairius palyginimus ir kaip tai gali atsiliepti tikslo siekimui ar įgyvendinus vieną ar kelis veiksmus. Išvadų struktūrą bei dėstymą taip pat apibrėžia metodiniai nurodymai. Laikydamiesi taisyklių parašysite išvadas lengviau ir tinkamai.

Jei darbo vadovas teigiamai įvertins Jūsų darbo išvadas kita jo darbo dalis bus pateikti informacinių šaltinių sąrašą. Jei darbe, tiek teorinėje, tiek praktinėje rėmėtės, naudojote ir analizavote įvairius šaltinius, juos privalėsite pateikti bendrame sąraše. Tai nėra sudėtingas procesas, kaip buvo iki šiol. Rašydami darbą ir cituodami bei panaudodami informacijos šaltinį saugokite informaciją kitame lape pasižymint, kas būtent buvo panaudota iš šio šaltinio. Dirbdami sistemiškai išvengsite informacijos šaltinių pametimo, kai darbas parašytas, lyg ir tinkantis, bet negalite rasti iš kur panaudojote vieną ar kitą informaciją savo darbe. Turėdami visą šaltinių sąrašą nesudėtingai galėsite jį aptarti ir su savo darbo vadovu.

Vedant baigiamąjį darbą prie pabaigos privalėsite pateikti ir darbe gautų rezultatų vaizdinę medžiagą. Pavyzdžiui, jei pagal metodinius nurodymus darbe bus privaloma skaičius pateikti diagramose, naudinga atminti, kad jas privalėsite pateikti ir darbe kaip priedus. Suprantama, kiekviena švietimo įstaiga turi savo konkrečius reikalavimus, todėl susipažinę su jais lengvai ir nesudėtingai atliksite ir baigiamąją dalį su priedais.

Norėdami užsisakyti darbą spauskite čia.