fbpx

Prieš naudodamiesi mokslodarbas.lt svetaine („Internetinė Svetainė“), atidžiai perskaitykite šias taisykles ir nuostatas („Sąlygos“ ir (arba) „Taisyklės ir sąlygos“).

ĮVADAS

Jūsų galimybė naudotis svetaine ir (arba) paslaugų užsakymu priklauso nuo to, ar jūs visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis ir šia privatumo politika, kurios skelbiamos mokslodarbas.lt . Šios sąlygos ir privatumo politika yra taikomi visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi šia svetaine turite perskaityti šias taisykles ir nuostatas bei privatumo politiką. Naudodamiesi svetaine ir (arba) prieš užsisakydami paslaugas, jūs sutinkate išsamiai išnagrinėti šias taisykles ir nuostatas bei privatumo politiką.
Patekdami į šią svetainę ar naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis bei privatumo politika. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis ir (arba) privatumo politika ar bet kuria jų dalimi, neturite naudotis šia svetaine.
Šioms taisyklėms ir nuostatoms, privatumo politikai ir grąžinimo bei taisymo politikai taikoma ši terminija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, kuris prisijungia prie šios svetainės ir sutinka su šiomis sąlygomis. „Mes“, „Mes“ ir „Mes patys“ nurodo mokslodarbas.lt svetainę.

TINKAMUMAS

Naudodamiesi mūsų paslaugomis jūs patvirtinate ir garantuojate, kad a) visa registracijos informacija, kurią pateikiate mokslodarbas.lt, yra teisinga ir tiksli; b) išlaikysite tokios informacijos tikslumą; c) esate 18 metų ar vyresnis ir (arba) turite visišką teisnumą ir galite užmegzti teisiškai įpareigojančius santykius; ir (d) jūsų naudojimasis paslaugomis nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir (arba) jūsų kolegijos / universiteto / mokyklos taisyklių. Primename kad pagal mūsų sutartį užsakovas įsipareigoja naudoti parengtą Darbą nepažeisdamas LR įstatymų ir teisės aktų, įskaitant ANK 123 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t. y. nepateikti Darbo mokslo ar studijų institucijoms kaip baigiamojo bakalauro, magistro darbo, disertacijos ar kito mokslo, studijų darbo ar jo dalies. Už šio sutarties punkto nepaisymą ir įmonės patirtus nuostolius atsako užsakovas. Mūsų įmonė apsiriboja pavyzdinių darbų rašymu pagal Jūsų reikalavimus.
Nesilaikant šių taisyklių Jūsų profilis gali būti ištrintas, o jums suteiktos paslaugos gali būti nutrauktos be įspėjimo, jei manome, kad esate jaunesnis nei 18 metų ir (arba) neturite visiško teisnumo ir galimybių užmegzti teisiškai įpareigojančius santykius.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Visiškai laikydamasi šių sąlygų, mokslodarbas.lt teiks rašymo paslaugas, kaip išsamiau aprašyta tinklalapyje („Paslaugos“).
Paslaugos gali apimti (bet tuo neapsiribojant) mūsų klientams mokslinių tyrimų dokumentų, knygų ataskaitų, esė ir kitos rūšies rašomosios medžiagos, kurią parašė mokslodarbas.lt komanda, teikimą

(„Rašto darbai“), skirti pagalbos tikslams teikti ir tik jūsų asmeninio mokymo ar verslo tikslams pasiekti. Paslaugos gali apimti dokumentų redagavimą, koregavimą, perfrazavimą ar formatavimą. Atminkite, kad rašto darbo, kuriame yra mažiau kaip 15% plagiato, redagavimas pagal jūsų reikalavimus gali būti laikomas kaip papildomas darbas ir už tai bus imamas atitinkamas mokestis.
Paslaugos gali būti teikiamos tik tiems vartotojams, kurie užpildo užsakymo formą svetainėje, o mokslodarbas.lt gali imti mokesčius už tokias paslaugas. Paslaugos teikiamos vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis ir specialiomis komercinėmis nuostatomis bei politika (įskaitant Privatumo politiką, Grąžinimo politiką ir kt.), Kaip išsamiai aprašyta Svetainėje, ir šios nuostatos ir strategijos gali būti keičiamos ar keičiamos laikui bėgant.

Pateikiamų dokumentų formatas:

12 taškų „Times New Roman“;
Dvigubi tarpai;
MS Word failas ar PDF failas;
Maždaug 250 žodžių puslapyje;
Vieno colio kraštinė viršuje, apačioje, kairėje, dešinėje;
Antraštės ir nuorodų puslapiai yra nemokami
Į standartinį rašto darbo formatavimą įeina titulinis puslapis, pagrindinis rašto darbo turinys ir informacinis puslapis. Atminkite, kad mokate tik už pagrindinį rašto darbo turinį, tuo tarpu titulinis puslapis ir informacinis puslapis pateikiami nemokamai. Mokslodarbas.lt pasilieka teisę naudoti bet kokią turimą medžiagą, tokią kaip knygos, žurnalai, laikraščiai, interviu, internetiniai leidiniai ir kt., nebent Klientas nurodo kokius nors konkrečius šaltinius, kuriuos privaloma naudoti.

PATEIKIANT UŽSAKYMĄ

Pateikdami užsakymą turite pateikti tikslią ir išsamią informaciją. Jūs esate visiškai atsakingi už bet kokias galimas pasekmes ir nesusipratimus, jei pateiksite mums netikslią ir (arba) neteisinga informaciją.
Informuojame, kad po Jūsų apmokėjimo bus patvirtinti jūsų galutiniai reikalavimai, kuriuos pateikiate pateikdami išsamią užsakymo formą. Užsakymai kuriems trūksta informacijos nebus vykdomi ir gali būti atidėlioti tiek laiko kiek reikės informacijai pasitikslinti ar gauti. Jūs prisiimate visą atsakomybę už tokį vėlavimą. Mokslodarbas.lt garantuoja, kad pristatytas rašto darbas atitiks tik patvirtintus reikalavimus. Negalite pakeisti užsakymo jei jis pradėtas vykdyti, kai jis jau yra patvirtintas. Bet kokie patvirtintų užsakymų pakeitimai yra laikomi papildomu užsakymu, todėl jei atsiranda papildomo darbo, už jį reikia mokėti papildomai.

Mokslodarbas.lt įsipareigoja darbo taisymams skirti ne mažiau, nei penkias dienas. Esant mažiau laiko pataisymams, Vykdytojas imasi taisymų, bet už laiko trūkumą ir su tuo susijusias pasekmes atsako užsakovas.
Jūs kaip Užsakovas suteikiate teisę Vykdytojui (mokslodarbas.lt) pasitelkti trečiuosius asmenis bet kuriame užsakymo vykdymo etape.
Mokslodarbas.lt įsipareigoja taisyti darbą pagal užsakovo reikalavimus, išskyrus jei keičiasi darbo tema, darbo ar jo dalių tikslai. Taisymai atliekami jei pastabos pateikiamos ne vėliau nei po 10 kalendorinių dienų nuo darbo ar jo dalies išsiuntimo Klientui ar darbo ar jo dalies patalpinimo informacinėje sistemoje. Jūs kaip užsakovas turite teisę prašyti Vykdytojo (mokslodarbas.lt) taisyti darbą išskyrus jei keičiasi darbo tema, darbo dalių tikslai ar prašymas taisyti pateikiamas vėliau nei kaip 10 (dešimt) dienų nuo darbo ar jo dalies atlikimo dienos. Reikalavimai ar komentarai turi būti pateikti konkretūs ir išsamūs. Reikalavimai pateikiami el paštu arba kliento informacinėje sistemoje.
Mokslodarbas.lt įsipareigoja Siųsti Darbą visą ar dalimis, pagal užsakymo formoje suderintus terminus.
Mokslodarbas.lt įsipareigoja

KONFIDENCIALUMAS

Mokslodarbas.lt – Užtikrina konfidencialumą apie darbo užsakymą. Konfidencialia informacija yra laikoma visa informacija, susijusi su darbo konsultavimu (įskaitant derybų faktą), derybų eiga, užsakovo tapatybė, visais su sandoriu susijusiais dokumentais ir jų sąlygomis bei patikrinimo eiga (įskaitant patikrinimo faktą) ir jo rezultatais. Šis punktas gali būti netaikomas užsakovui pažeidus sutarties, taisyklių ar salygų įsipareigojimus.

MOKĖJIMAS

Pilnai užpildę užsakymo formą Jūs privalėsite susimokėti mokslodarbas.lt svetainėje Jūsų pasirinktu mokėjimo būdu, galutinė suma bus nurodyta mūsų užsakymo formos skaičiuoklėje.
Į galutinę sumą kurią matysite užsakymo formoje įeina visi mokesčiai ir (arba) rinkliavos ir (arba) rinkliavos, kurias nustato mokesčių institucijos, mokėjimo įstaigos (paypal, payment gateways ar kita) ar kiti mokesčių rinkėjai. Jūs esate atsakingas už visų tokių mokesčių ir (arba) rinkliavų sumokėjimą. Jūs sutinkate mokėti visus mokesčius, kurie gali būti taikomi jums naudojantis Paslaugomis ir mokėjimais, kuriuos atlikote pagal šias Sąlygas.

Jei bet kuriuo metu kreipsitės į savo banką, Paypal ar kreditinių kortelių bendrovę ir atsisakysite ar kitaip atmesite bet kokio mokėjimo sumą, šis veiksmas bus laikomas jūsų įsipareigojimo pažeidimu ir jūsų naudojimasis Paslaugomis bus automatiškai nutrauktas.

Pavogtos kreditinės kortelės naudojimas ir (arba) bet koks sukčiavimas kreditine kortele laikomas sunkiu nusikaltimu. Mokslodarbas.lt glaudžiai bendradarbiauja su mūsų mokėjimo teikėju, kad užkirstų kelią sukčiavimui internete ir kovotų su jais. Įvykus internetiniam sukčiavimui, nedelsiant bus susisiekta su atitinkamomis valstybės institucijomis.

Mokslodarbas.lt pasilieka teisę bet kada pakeisti savo kainas savo nuožiūra. Tokie pakeitimai ar modifikacijos turi būti paskelbti interneto svetainėje ir įsigalioja nedelsiant, apie tai nepranešant nė vienam klientui ir (arba) vartotojui.

PVM

Galutinės kainos nurodytos jau su vietiniu mokesčiu (arba taikomu vietinio pardavimo mokesčiu, PVM ir panašiais mokesčiais).

NUOLAIDŲ POLITIKA

Mes rūpinamės savo klientais ir visada ieškome būdų, kaip pasiūlyti jiems geriausią kainos ir kokybės santykį. Vienas iš metodų, kuriuos naudojame, yra nuolaidų Sistema. Mokslodarbas.lt, savo nuožiūra, turi teisę teikti klientams nuolaidų programas, kaip išsamiau aprašyta ir paskelbta interneto svetainėje.

GRĄŽINAMAI

Susidūrus su kliūtimis naudojant užsakytą darbą savo tikslais, nustatoma, kad darbo parengimo terminas pratęsiamas, sutartis ir įsipareigojimai nenutrūksta ir galioja toliau, nebent Jūs nusprendžiate nutraukti sutartį, tuo atvėju pinigai yra negražinami už jau atliktą darbo dalį ir atliktas paslaugas. Per penkias darbo dienas privalote priimti atliktą Darbą ar jo dalis arba pateikti darbą taisymui. Praleidus šį terminą laikoma, kad Darbo dalis parengta tinkamai. Vykdytojas (Mokslodarbas.lt) per dešimt darbo dienų gali nutraukti sutartį. Tokiu atveju Užsakovui grąžinama jo sumokėta suma.
Atliktos ir nusiųstos dalys bendru sutarimu gali būti taisomos, tačiau sumokėti pinigai už jas negrąžinami.
Užsakymo įvykdymo terminas, nėra esminė sutarties sąlyga, o orientacinė data, pagal kurią orientuojasi vykdytojas.

PATIKRA

Mes galime pareikalauti, kad jūs pateiktumėte asmens tapatybės informaciją, taip pat galime teisėtai ieškoti kitų šaltinių, kad gautume informacijos apie jus. Sutikdami su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, jūs įgalinate mus atlikti visus tyrimus, kurie, mūsų manymu, yra būtini norint patvirtinti jūsų pateiktą informaciją. Mes galime tai padaryti tiesiogiai arba patikrinę jūsų informaciją trečiųjų šalių duomenų bazėse; arba iš kitų šaltinių.
Iš esmės tikrinimo procedūra apima patvirtinimą, kad užsakymas yra autentiškas ir kad kortelės turėtojas suvokia apie mokesčius, paskambindami jiems telefonu, o tam tikrais atvejais paprašydami pateikti keletą papildomų dokumentų, kad būtų patikrinti mūsų Rizikos skyriuje. Norint užtikrinti, kad užsakymas būtų pateiktas laiku, šią procedūrą reikia atlikti greitai ir nedelsiant. Todėl labai svarbu pateikti tikslią ir galiojančią kontaktinę informaciją. Nepatvirtinus užsakymo, užsakymas gali būti atšauktas arba užsakymas gali būti atidėtas.
Jūs sutinkate, kad mes tvarkytume jūsų asmeninę informaciją teikdami Paslaugas, taip pat ir čia nurodytais tikrinimo tikslais. Jūs taip pat sutinkate, kad tokie duomenys būtų naudojami bendraujant su jumis įstatymų ir apskaitos tikslais. Jūs pripažįstate, kad perskaitėte ir sutinkate su mokslodarbas.lt privatumo politika.
Mokslodarbas.lt siūlo įvairius kontaktinius būdus (t. y. el. paštas, telefonas, pranešimų lenta ir tiesioginius pokalbius), kad būtų lengviau bendrauti tarp jūsų, mūsų ir rašytojo, kuriam paskiriamas užsakymas. Naudodamas bet kurį iš šių būdų, mūsų klientų aptarnavimo centras yra prieinamas jums bet kuriuo metu ir nedelsdamas atsakys į visus prašymus.
Jei rašto darbas vėluoja dėl nenumatytų aplinkybių, iš mokslodarbas.lt pusės, mes galime suteikti kompensaciją už užsakymo termino nesilaikymą kreditų ar nuolaidų forma, kuri bus naudojama kitam jūsų užsakymui pas mus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

Tiek, kiek tai leidžiama pagal bet kuriuos taikomus įstatymus, mes neprisiimsime jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojate dokumentus ar rašto darbus, įskaitant dokumentų pateikimą be esminių pakeitimų, informacijos apie tolesnį jų naudojimą nepateikimą, plagiatą, akademinis nesąžiningumas, sukčiavimas, bet koks neetiškas ir neteisėtas dokumentų naudojimas, bet koks komercinis jų naudojimas, neteisėtas platinimas, rodymas, patalpinimas rašto darbų duomenų bazėse ar straipsnių perpardavimas, pateikimas švietimo įstaigoms kaip savo darbą.

Paslauga teikiama pagalbos tikslais ir tik jūsų asmeniniams poreikiams, ir mes nesame atsakingi žemiau išvardintus veiksnius:
Už rašto darbo medžiagos nesigilinima ir nesimokymasi.
už galutinį pažymį; ir (arba) įvertinimą
už dokumento pateikimo bet kuriai švietimo įstaigai rezultatus ar pasekmes.
– Vienintelis jūsų įsipareigojimas prieš užsakant mūsų paslaugas patikrinti švietimo įstaigų metodinius reikalavimus ir nuostatus. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Paslaugos užsakomos savo nuožiūra ir iniciatyva, ir mes negalime būti laikomi atsakingais už bet kokį Paslaugų taikymą ar Paslaugų dokumentų naudojimą.
Jūs sutinkate, kad visi tinklalapyje išreikšti teiginiai ar požiūriai, taip pat teiginiai ar nuomonės, išreikšti mūsų skelbime, kuriuos pristatome mes arba mūsų reklamos agentai ir (arba) filialai, yra pateikiami, nes nuomonėms nepritariama ir (arba) gali būti, kad nevisiškai atspindi šias taisykles ir nuostatas, politiką ir kitus mūsų reglamentus.
Jūs sutinkate, kad nors mes dėjome visas pastangas, kad darbas būtų visiškai tikslus ir parašytas pagal užsakymą, retkarčiais gali atsirasti tam tikrų netikslumų, todėl mes dėsime visas pastangas dėl nemokamų pakeitimų, kuriuos leidžia šios sąlygos.
Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo ir (arba) atsisakyti sudaryti su jumis sutartį ir teikti Paslaugas savo nuožiūra, šioms sąlygoms taikoma ši sąlyga.
Mes pasiliekame teisę atsisakyti tęsti bet kokį užsakymą, jei yra pagrindo manyti, kad jūs ketinate naudoti mūsų pateiktą rašto darbą, pažeisdami šias taisykles ir nuostatas ar bet kuriuos teisinius reglamentus.
Naudodamiesi interneto svetaine ir (arba) prieš užsisakydami paslaugas, jūs sutinkate nuodugniai išnagrinėti šias taisykles ir nuostatas, taip pat išnagrinėti konkrečias švietimo įstaigų taisykles, nuostatus ir nuostatas tuo atveju, jei darbas yra užsakoma švietimo tikslais, taip pat patikrinti, ar šios nuostatos leidžia užsakyti paslaugas.
Jūs įsipareigojate, kad bet koks sprendimas pasikliauti mūsų atliktais tyrimais ir rašto darbais tiek, kad dėl bet kokio darbo vėlavimo gali būti praleisti terminai, bus jūsų pačių rizika ir kad mes nebūsime atsakingi už bet kurį minėtą darbo vėlavimą, išskyrus už tai, kas numatyta šiose sąlygose.
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokias vėluojančių mūsų paslaugų teikimo pasekmes.

Mes netaikome jokios atsakomybės už bet kokią atsitiktinę, tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją, faktinę, pasekminę, ypatingą, pavyzdinę ar bet kokią kitą žalą, įskaitant nuostolius ar pajamas, skausmą ir emocinę kančią, žalą, patirtą dėl geros valios, duomenų ar bet kokio kito nematerialaus praradimo. nuostolius, atsirandančius dėl naudojimosi šia interneto svetaine, Paslaugomis ir jų teikiamais dokumentais arba dėl jų, net jei mums buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Taip pat apima, bet neapsiribojant, žalą jūsų kompiuteriui, kompiuterio programinei įrangai, sistemoms ir programoms bei juose esantiems duomenims ar bet kokią kitą žalą. Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokią žalą, nuostolius, išlaidas ar žalą, atsirandančią dėl jūsų prieigos ir naudojimo ar nesugebėjimo prisijungti ir naudoti Svetainę ir (arba) paslaugas.
– Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius neaptiktus ir (arba) neleistinus šių Taisyklių ir sąlygų pažeidimus. Be to, mes neprisiimame jokios atsakomybės ar atsakomybės už nenumatytus ir (arba) neleistinus mokyklos, universiteto ar kitų švietimo institucijų įstatymų ar akademinį darbą reglamentuojančių nuostatų pažeidimus.
Visi mūsų dokumentai pateikiami kaip nuomonės, pareiškimai ar nuomonės ir negali būti laikomi profesionaliais patarimais.
Sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs prisiimti atsakomybės už bet kokius nuostolius, teises, žalą, pretenzijas ir bet kokius veiksmus, atsirandančius dėl ar susijusių su teikiamomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant:
a) telefono, elektroninės, aparatinės ar programinės įrangos, interneto, tinklo, el. pašto ar kompiuterio sutrikimai, bet kokie gedimai ar sunkumai;
b) nepavyko, iškraipė, neužbaigė ar atidėdavo kompiuterinį perdavimą;
(c) bet kokia sąlyga, kurią sukelia įvykiai, kurių mes negalime kontroliuoti ir dėl kurių Paslauga gali būti sugadinta, atidėta ar sutrikdyta;
(d) bet kokius sužalojimus, žalą ar nuostolius, atsirandančius dėl ar naudojantis mūsų paslaugomis;
(e) bet kokių su mūsų paslaugomis susijusių medžiagų spausdinimo ar spausdinimo klaidų.

AUTORIŲ TEISĖ

Mes esame vieninteliai visų mūsų „rašto darbų“ nuosavybės teisių turėtojai ir valdytojai. „Mokslodarbas.lt“ komandos sukurtos intelektinės nuosavybės teisės visiškai priklauso mokslodarbas.lt be jokių apribojimų, kaip numatyta galiojančiuose įstatymuose. Jokių nuosavybės teisių apribojimų nėra ir jų terminas nėra ribojamas.
Pripažįstame, kad neturtinės teisės į dokumentus, žinomos kaip arba susijusios su „neturtinėmis autoriaus teisėmis“, „autoriaus / kūrėjo teisėmis“, „neveikiančiomis moralinėmis teisėmis“ ar panašiais (toliau kartu vadinamos „neturtinėmis teisėmis“), priklauso straipsnių rašytojams (toliau – rašytojai). “). Mes visiškai atsisakome bet kokių moralinių teisių, kylančių iš 1988 m. Autorių teisių, dizaino ir patentų įstatymo, susijusių su „Rašto darbais“, ir, kiek tai teisiškai įmanoma, bet kokiomis iš esmės lygiavertėmis teisėmis, kurias jis gali turėti bet kurioje pasaulio vietoje.

Informuojame, kad nėra teisėta naudoti dokumentus kaip savo paties studento darbą. Rašto darbai yra skirti tik jūsų asmeniniam naudojimui ir be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo negali būti naudojami, kopijuojami, dauginami, platinami, perparduodami, transliuojami, rodomi, parduodami, licencijuojami ar kitaip naudojami jokiais kitais tikslais.
Jūs sutinkate nenaudoti, kopijuoti ar platinti kitų dokumentų, nei čia aiškiai leidžiama.
Mes deklaruojame, kad teikdama savo paslaugas mokslodarbas.lt nepažeidžia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių. Jei bet kada bus pareikštas įtarimas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo arba jei mokslodarbas.lt pateikia pagrįstą nuomonę, toks įtarimas gali būti pareikštas mokslodarbas.lt ir mokslodarbas.lt isipareigoja redaguoti arba pakeisti rašto darbo gaminį, kad būtų išvengta pažeidimo.

Mokslodarbas.lt skelbia, kad:

– nekomerciniais tikslais mokslinių tyrimų ir privačių studijų tikslais nukopijuojamos literatūros kūrinio dalys ar paskelbto leidimo tipografinė forma;
– cituojamos literatūros kūrinio dalys, pateikiamos kritikos ar apžvalgos tikslais, susijusios su literatūros kūriniu, kuris buvo pateiktas visuomenei;
– nurodomi visi medžiagų šaltiniai.

GARANTIJOS IR ATSISAKYMAS

Jums, kaip užsakovui, panorėjus keisti Sutarties/užsakymo sąlygas ar atsisakyti paslaugų, reikia perspėti Vykdytoją ne vėliau kaip prieš vieną savaitę. Užsakovas gali nutraukti sutartį dėl bet kokių priežasčių ir bet kuriame etape nevaržomai, bet apmoka už iki pranešimo apie sutarties nutraukimą atlikto darbo dalį net jei ji su trūkumais.
Jūs aiškiai sutinkate ir pripažįstate, kad visa informacija, kurią jūs pateikiate užsisakydama Paslaugas, turi būti teisinga, naujausia ir išsami. Teikti klaidinančią ar melagingą informaciją apie jūsų tapatybę draudžiama ir tai yra esminis šių taisyklių ir sąlygų pažeidimas.
Jūs aiškiai sutinkate ir pripažįstate, kad turite galimybę naudotis Paslaugomis ir (arba) dokumentais savo nuožiūra ir rizikuojate, ir mes atsisako jokios atsakomybės už tokį naudojimąsi.
Mes nesuteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl Svetainės ar bet kokios paskelbtos medžiagos. Byla apima bet kokias garantijas dėl parduodamumo ar naudojimo pažeidimo nebuvimo ar bet kokias garantijas, kylančias dėl tiesioginio Paslaugų ar bet kokių dokumentų, pateiktų naudojant šią svetainę, naudojimo.
Mes taip pat neteigiame, kad mūsų tarnyba visada bus nepertraukiama ar be klaidų, todėl nebūsime atsakingi už galimas pasekmes. Jūs esate atsakingas už bet kokios informacijos, nuomonės, patarimo ar kito turinio, teikiamo teikiant paslaugas ar kitaip, tikslumą, išsamumą ar naudingumą.
Tiek, kiek leidžia bet kuris taikytinas įstatymas, mes aiškiai atsisakome bet kokių garantijų, susijusių su Paslaugomis, tiek aiškių, tiek numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram naudojimui ar tikslui garantijas.
Tiek, kiek leidžia bet kurie taikomi įstatymai, nei įmonė, nei jos filialai neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl turinio, esančio svetainėje ar per ją, tikslumo ar išsamumo. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti turinį ir (arba) Paslaugas.

KOMPENSACIJA

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir laikyti mus nekenkiančiais, bei visiškai atlyginti visas atsirandančias išlaidas ar išlaidas atsirandančias dėl bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų ir visų įsipareigojimų, įvertinimų, veiksmų, veiksmų priežasčių (nepriklausomai nuo to, forma), nuostoliai, priteisimai, teismo sprendimai, baudos, išlaidos ir advokato mokesčiai ar atsirandančių dėl:
bet koks jūsų šių taisyklių ir sąlygų pažeidimas;
trečiosios šalies intelektinės nuosavybės, kitų teisių ar privatumo pažeidimas; ir (arba)
jūsų ir (arba) jūsų tinkamai ar nepagrįstai įgaliotos trečiosios šalies netinkamu naudojimuisi Paslaugomis ir (arba) dokumentais kaip dokumentais.
Mes pasiliekame teisę prisiimti išimtinę gynybą ir kontroliuoti bet kokius klausimus, kurie jums gali būti atlyginti, tokiu atveju jūs bendradarbiausite su mumis užtikrindami bet kokią galimą gynybą. Ši nuostata liks galioti ir galios, nepaisant to, kad jūs nebenaudosite mūsų paslaugų.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šios naudojimosi sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, neatsižvelgiant į jos įstatymų kolizijos nuostatas. Bet kokį ginčą, kilusį ar susijusį su šiomis sąlygomis ir (arba) visais susijusiais dokumentais, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

ATSKYRIMO TAISYKLĖ

Jei kurią nors šių Sąlygų dalį kompetentingas jurisdikcijos teismas nustato kaip neteisėtą, negaliojančią ar dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinamą, ši nuostata laikoma atskirtina nuo šių Sąlygų ir nedaro įtakos likusių teisėtumui ir vykdytinumui.

PRANEŠIMAS APIE PAKEITIMUS

Mokslodarbas.lt pasilieka teisę bet kada pakeisti šias Taisykles ir (arba) visus susijusius dokumentus, o tolesnis naudojimasis svetaine reikš, kad sutinkate su bet kokiais šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimais, patobulinimais ir (arba) pakeitimais ir (arba) ar visus susijusius dokumentus. Todėl jums patariama reguliariai perskaityti šias sąlygas ir (arba) visus susijusius dokumentus.

KONTAKTAI

Jei turite komentarų ar klausimų dėl jūsų galimybės naudotis ir (arba) naudojimuisi interneto svetaine ir (arba) siūlomomis ar užsakytomis paslaugomis, šiomis sąlygomis ir (arba) visais susijusiais dokumentais, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę informaciją: [email protected]