fbpx
referatai

Studijų neatsiejama dalimi mokslo laikotarpiu drąsiai galima įvardinti nedidelius rašto darbus, kurie populiariai yra vadinamai referatai. Jau žinote, kad bakalauro ar magistro darbas yra rašomas ir ginamas tik kartą, bet reikia pastebėti, kad referatų per visą studijų laikotarpį studentams tenka parašyti kelias dešimtis. Suprantama, kad kiekis privalomų parašyti raferatų svyruoja priklausomai nuo švietimo įstaigos, kurioje Jūs studijuojate. Todėl vienoje rašant jų 10 ar 20, kitoje gali būti privalomi vos 5-10. Tai taip pat priklauso nuo įstaigos vizijos, nes praktines žinias tvirtinant studentams duodama mažiau teorijos. Kam lengviau lai sprendžia patys studentai, bet parašyti bent po 1 referatą privalo visi studentai ir greičiausiai visų švietimo įstaigų. Tad vedant prie plagiavimo klausimo, tokioms pagundoms, kai kurie studentai atsispirti nepajėgia.

Referato plagiatas – kito studento darbo identiškas kopijavimas arba netinkamas sąvokų bei teiginių perfrazavimas. Darant tokias klaidas studentų referato darbui gali kilti grėsmė, kad dėstytojas ar dėstytoja jo nepriims kaip Jūsų darbą ir įvardins jį kaip plagiatą. Dėl tokių nesusipratimų panikuoti neverta, nes parašyti referato darbą užduotį davęs dėstytojas privalo Jus pilnai informuoti apie ką reikėtų rašyti referate ir kokių taisyklių privaloma laikytis juos rašant. Kitaip tariant, gausite visą ir pilną informaciją apie darbo struktūrą ir jei kils papildomų klausimų ar atsiras neaiškumų, dėstytojas Jums atsakys į juos visus paskaitų metu. Nebijokite klausti, dėstytojai taip pat kažkada buvo studentais, todėl supranta Jūsų lygį ir tikrai pakonsultuos bei patars.

Ne vienam studentui yra kilę klausimų, o kam tie referatai reikalingi? Atsakymas nėra sudėtingas, šių darbų rašymo metu, dėstytojai susidaro nuomonę apie pačio studento gebėjimus panaudoti informacinius šaltinius, kaip jie moka iškelti sau tikslus, perteikti šaltiniuose esančią informaciją referate ir padaryti abibendrinimus bei išvadas. Kaip jau minėjome, referato struktūrą nuo įvado, dėstymo, iki apibendrinimo bei išvadų su informaciniais šaltiniai Jūs gausite iš užduotį pateikiančios dėstytojos ar dėstytojo. Po referato parašymo ir pristatymo dėstytojui, jis perskaitys Jūsų darbą ir išsiaiškins ne tik Jūsų gebėjimus panaudoti šaltinius, bet įsitikins, kaip Jūs gebate laikytis pateiktų taisyklių referato rašymui. Tai dar viena priežastis, dėl kurių yra privaloma rašyti referatus. Tai savotiškas mokslas per praktinę užduotį, kai viename projekte privalėsite pademonstruoti savo raštvedybos, minčių dėstymo bei uždavinių kėlimo gebėjimus. Tokie procesai leidžia ne tik dėstytojams patikrinti Jūsų turimus įgūdžius, bet ir Jums patiems sužinoti bei patobulinti silpnąsias vietas. Referatas yra pradžiamokslis ir įvadas link bakalaurinio darbo, kurį privalėsite parašyti ir apsiginti norite to ar ne.

Tie studentai, kurie įdeda savo įdarbį į referato rašymą, greičiausiai, kad baimintis dėl pripažinimo plagiatu neturėtų. Kiti studentai, kurie naudoja daugiau informacinių šaltinių, bet norėtų tikusias mintis nukopijuoti ar perfrazuoti savaip, turėtų atminti, kad visada privalu konsultuotis su dėstytojais. Šiuolaikiškos technologijos leidžia dėstytojams per trumpą laikotarpį nustatyti darbo plagijavimo vietas neskaitant jų. Yra sukurta begalės programėlių internetinėje erdvėje, kad dėstytojų darbas būtų palengvintas, o studentų darbas, tas pats referatų rašymas taptų dar sąžiningesniu. Juk yra buvę atvejų, kai sąžiningai darbą rašęs studentas nebuvo prileistas prie egzaminų dėl skolos, kai tuo tarpu plagijuoto darbo savininkas su šypsena ėjo į egzaminus.

Laikytis referato darbui nustatytų taisyklių privalu ir naudinga visiems studentams. Kaip jau minėjome, kiekviena įstaiga turi parengusi savo akademines taisykles, todėl galvojantys, kad paėmę darbą iš savo sesių, brolių ar draugų, kurie mokosi kitose įstaigose, galės pristatyti juos kaip savo, tai darydami labai klysta. Dėl tų pačių taisyklių skirtingose švietimo įstaigose, dėstytojas iškart gali pastebėti visus Jūsų parašyto referato trūkumus, todėl verdikto, kad tai yra plagiatas išvengti nepavyks. Vienas kitas panašus sakinys ar žodžiai reikšmės nesudaro, bet jei pastebimai kopijuota pastraipomis , turėtumėte atminti, tokio darbo dėstytojai neužskaitys. Tam, kad išvengtumėte šių nesusipratimų, metodinius nurodymus referato rašymui galite rasti studijuojamos įstaigos bibliotekoje arba internetinėje svetainėje. Šių šaltinių vietas turėtų patikslinti bei nurodyti darbus uždavę dėstytojai. Ir nepamirškite taisyklių, kurios studijose taikomos kitaip, nei kadaise rašėte Gimnazijose.

Rašant referato darbus negalima pamiršti apie informacinių šaltinių svarbą. Galime tik paminėti, jog norėdami panaudoti informaciją iš internetinio puslapio wikipedia.org, tokių minčių turėtumėte atsisakyti iš karto. Greičiausiai, kad visose švietimo ir mokymosi įstaigose informacija iš šio puslapio nėra įvardinama kaip naudingų darbe šaltiniu. Todėl nespręsdami asmeniškų klausimų iš savo intelektinių sugebėjimų, naudingiau pasinaudokite knygomis bibliotekose, įvairiais publicistiniais straipsniais, įvairių profesorių pastebėjimais bei rekomendacijomis. Šie informacijos pilni šaltinai tikrai padės Jums išspręsti visus referate iškeltus uždavinius ir į juos atsakyti argumentuotai. Bet pasinaudojus šaltiniais nereikėtų pamiršti juos visus paminėti ir savo referato darbe. Kiekviena mokslo įstaiga turi savo reikalavimus kaip tinkamai privalu pateikti visus šaltinius darbo pabaigoje, kad dėstytojai pažvelgę galėtų nustatyti jūsų darbo bei šaltinių patikimumą.

Sąžiningiems rašyti referatą yra kur kas lengviau. Nes, kai jautiesi sąžiningu esi psichologiškai stabilus, todėl ir darbas rašosi sklandžiai bei be trukdžių. Jei tik būsite sumanę pasukčiauti, ankščiau ar vėliau tai iškils į paviršių ir tikėtina, jog Jums bus kur kas sudėtingiau rašyti ir kitus kartus. Kaip sako studentai, būsite įtraukti į juodąjį studentų sąrašą, kurie bus kur kas rimčiau tikrinami, nei sąžiningai rašę. Jei ties referato rašymu stringate kurioje nors vietoje, nebijokite paklausti dėstytojų, kaip Jums būtų lengviau išsisukti ir išspręsti problemą galėsite kartu su dėstytoju. Išnaudokite Jums duotą laiką sąžiningai ir kūrybingai.

Užsisakyti darbą galite čia.